Duchowość

Dekret

Siostry Córki Świętego Kamila, których dom generalny znajduje się w diecezji Frascati, spełniają swoją szczególną misję w Kościele, którą jest dawanie świadectwa o miłości Chrystusa miłosiernego do człowieka chorego, poprzez posługę cielesną i duchową, wykonywaną także z narażeniem życia, do czego zobowiązują się  specjalnym ślubem.
„Bądźcie  więc zawsze prawdziwe i pełne zapału Córkami Św. Kamila, już wasze imię zawiera to co macie czynić i kim macie być przed ludźmi.” O. A. T.

Charyzmat

Dar świadczenia dzisiejszemu światu miłosierdzia, miłości Chrystusa miłosiernego wobec chorych. „ Za sprawą Ducha Świętego, poprzez pośrednictwo Świętego Kamila de Lelis i naszych błogosławionych Założycieli, Zgromadzenie nasze otrzymało dar świadczenia miłości względem chorych na duszy i ciele, nawet  z narażeniem własnego życia, naśladując w tym Chrystusa który zawsze pałał miłością względem chorych. (Konstytucja art. 1)

Własna duchowość

Jest to jedyny i niepowtarzalny wyobrażenie nauki Jezusa. Źródłem duchowości jest obecność Chrystusa w chorym i w nas samych, wspieramy się i karmimy pobożnymi praktykami ofiarowanymi nam przez Zgromadzenie.
„Aby nasz apostolat okazał się owocniejszym, staramy się w sposób coraz bardziej osobisty przeniknąć misterium Chrystusa i podtrzymywać przyjaźń z Nim.
Całe nasze życie zakonne powinno być przeniknięte przyjaźnią z Bogiem, abyśmy umiały służyć z miłością  miłosierną, z jaką Jezus służył chorym.
Tak ukaże się w nas ta sama wiara, jaka w Św. Kamilu i naszych Założycielach działała w miłości, dzięki której widzimy w chorych Chrystusa Ukrzyżowanego.


W imię Chrystusa obecnego w chorych i w nas samych, wypełniamy tę posługę, w niej odnajdujemy źródło naszej duchowości.” ( Konstytucja art. 16)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz