sobota, 9 lutego 2019

XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO


ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2019 r.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8)
«Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”», napisał Franciszek w orędziu na XXVII Światowy Dzień Chorego. 
Zwraca w nim szczególną uwagę na znaczenia słowa „dar”. „Darowanie nie utożsamia się z czynnością dawania, ponieważ może być ono tak nazwane tylko, jeśli daje się siebie samego […] Różni się ono od dawania właśnie dlatego, że zawiera dar z siebie i zakłada pragnienie utworzenia więzi” – pisze Ojciec Święty.
Na zakończenie orędzia Papież wzywa do „promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia”. Podkreśla też, że „katolickie instytucje opieki medycznej nie powinny wpadać w myślenie biznesowe, ale dbać o opiekę nad człowiekiem, bardziej niż o zysk”.

Oto link do pełnego tekstu orędzia:

wtorek, 25 grudnia 2018

BOŻE NARODZENIE 2018

BOŻE NARODZENIE 2018

On jest naszym pokojem

"Chrystus, "Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie" (Łk 2, 12), właśnie On jest naszym pokojem - oświadcza Franciszek w swoim orędziu na Boże Narodzenie -Bezbronne Niemowlę w ubogiej stajence przywraca godność każdemu życiu, jakie się rodzi, daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym. Syn Boży przyszedł, aby uleczyć zranionych przez życie i by nadać sens wszystkiemu, nawet śmierci. W tym Dzieciątku, cichym i bezbronnym, kwilącym w zimnej i pustej stajni, Bóg zwyciężył grzech i posiał ziarno nowej ludzkości, w której wypełni się pierwotny zamysł stwórczy i zostanie dopełniony przez łaskę odkupienia."
sobota, 8 grudnia 2018

2 Niedziela Adwentu

II Niedziela Adwentu

Przygotujcie Drogę Panu


«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!» <Łk 3,4>