O nas

Zgromadzenie Córek Św. Kamila

Zgromadzenie Córek św. Kamila jest zgromadzeniem zakonnym, które wyrosło z Zakonu Kamiliańskiego. Zostało założone w Rzymie dnia 2 lutego 1892 roku przez błogosławionego Alojzego Tezzę MI i błogosławioną Józefinę Vannini. Jak w każdym zgromadzeniu każda siostra powołana jest do wyjątkowej więzi z Chrystusem, która wynika z naśladowania Go w najbardziej radykalny sposób. To właśnie zażyła miłość z Chrystusem sprawia, że cztery śluby posłuszeństwa, czystości, ubóstwa i posługi duchowej i cielesnej chorym z narażeniem życia, są nie tylko pomocnym narzędziem i radośnie przyjętym zobowiązaniem w życiu, ale i tym, że podjęta posługa wobec cierpiących jest pełna oddania i entuzjazmu. Charyzmat naszego Zgromadzenia, zaczerpnięty bezpośrednio z Zakonu Świętego Kamila, określa charakter i posłannictwo naszego Instytutu. Wyraża się on i realizuje w dziełach miłosierdzia względem chorych w sensie duchowym i cielesnym. 

Początki Zgromadzenia Córek Św. Kamila

Charyzmat św. Kamila został przekazany naszemu zgromadzeniu poprzez jego syna duchowego bł. ojca Alojzego Tezzę, który w 1891 r. został wybrany, aby powołać do istnienia żeńską gałąź kamilianów. Poznał wówczas bł. Józefinę Vannini i zaproponował jej zebranie grupy kobiet pragnących, jako osoby konsekrowane służyć chorym w duchu św. Kamila de Lellis. Taki był początek założonego oficjalnie 2 lutego 1892 r. w Rzymie Zgromadzenia Córek św. Kamila, zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską w 1931 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz