Kamilianki w Polsce

Nasza historia na ziemiach polskich rozpoczyna się w 1969 roku. Wtedy to przyjechały trzy siostry: s.Jadwiga Zachłod, s.Leokadia Folwarczna s.Kazimiera Drewniok. Siostry w latach trzydziestych wyjechały na formację do Włoch -miały wrócić do Polski po ich formacji , ale druga wojna światowa a potem komunizm uniemożliwiły ich powrót. Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych postawiły nogi na polskiej ziemi ich zadaniem było znalezienie miejsca na założenie pierwszego domu zakonnego. Dzięki pomocy o. Jana Tarnowskiego - kamilianina z Zabrza, trafiły do Opola - Półwsi. Zajmowały się tam pracą duszpasterską w Parafii św. Michała Archanioła. Jedynie dorywczo śpieszyły z pomocą chorym w swoim domu lub pielęgnowały obłożnie chorych w ich mieszkaniach. Po kilku latach ofiarnej działalności sióstr, do zgromadzenia zaczęły zgłaszać się nowe kandydatki. Po wizycie matki Serafiny Della Porta, przełożonej generalnej z Rzymu, postanowiono przystąpić do budowy nowego domu zakonnego, który byłby również domem formacyjnym dla zgłaszających się kandydatek. Siostry otrzymały teren na budowę przy kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Sławicach. Prace budowlane trwały pięć lat (1978 - 1983). Uroczystego poświęcenia domu i kaplicy dokonał Biskup Opolski Alfons Nossol w dniu 9 kwietnia 1983 roku.
Nowy dom umożliwił siostrom poszerzenie zakresu dotąd wykonywanych prac. Odtąd mogły realizować charyzmat swojego powołania, czyli opiekę nad ludźmi obłożnie chorymi i w podeszłym wieku. Siostry poświęcały się opiece nad tymi, którzy znaleźli się w sytuacjach trudnych, chorym, zniedołężniałym. Obecnie cześć domu pełni funkcje rodzinnego domu opieki dla kobiet.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz